EXPEDICE

Náklady na zaslání (dodavatelské zemì)

 
do 1 kg
do 8 kg
do 15 kg
do 30 kg
> 31 kg
Polsko (Poland Shipping fee)
11,70 EUR
11,70 EUR
11,70 EUR
11,70 EUR
--
Slovensko
Slovinsko (Slovenia Shipping fee)
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
--
Německo (Germany Shipping fee)
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
--
Rakousko (Austria Shipping fee)
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
--
Itálie (Italy Shipping fee)
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
--
Česká republika (Czech Shipping fee)
9,80 EUR
9,80 EUR
9,80 EUR
9,80 EUR
--
Francie (France Shipping fee)
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
--
Standard/Express Saver/Express
 • Uvedené ceny jsou vè. DPH.
 • Tyto ceny pøedstavují maximální hodnoty. Za jistých okolností se vám v nákupním košíku zobrazí snížené ceny.
 • Do zemí, které nejsou uvedeny v seznamu, se nedodává.
 • Pokud budeme provádìt dílèí dodávky, pøesto vám nebudeme úètovat víc. Zaplatíte vždy tu nejvýhodnìjší cenu tak, jako kdyby bylo zasláno vše najednou.

Druhy zásilek prostøednictvím UPS

 • Mùžeme vám nabídnout následující druhy zásilek:
  • Standard
  • Express Saver
  • Express
 • Rùzné druhy zásilek mají rùznou délku trvání a ceny. Obojí bìhem objednávání uvidíte a mùžete se rozhodnout, který druh zásilky si chcete zvolit.

Vyzvednutí zboží u dodavatele

 • Pokud si své zboží chcete místo zaslání vyzvednout, mùžete nám pøi sestavování objednávky sdìlit, do jaké vzdálenosti byste upøednostnili vyzvednutí.
 • Nachází-li se dodavatel, který bude zboží dodávat, ve vámi zvoleném okruhu, obdržíte e-mail s adresou dodavatele, u kterého si toto zboží mùžete vyzvednout.

Vrácení nového zboží

Chcete-li zboží zaslat zpìt, máte k tomu více možností.

 • Zohlednìte prosím, že zboží by mìlo být zásadnì zasíláno na adresu, ze které bylo odesláno.
 • Servis pro vrácení zboží na e-shop-direct.com
  • Na naší domovské stránce je proces, pomocí kterého mùžete vrácení zboží vyøídit rychle a pohodlnì. Zde se dostanete k Vyøízení vrácení zboží.
  • Mùžete také zavolat zákaznický servis, abychom vám pomohli s vrácením zboží:
   • +49 (0)8158 / 454 38 62
  • Servis zpìtného zavolání: Rádi vám zavoláme. Kliknìte na následující odkaz a zavoláme vám zpìt: Zavolejte mi zpìt

Sledování zásilky (Tracking)

 • Jakmile je zásilka na cestì k vám, obdržíte e-mail s èíslem zásilky. Zásilku mùžete sledovat v online systému pøíslušné zásilkové služby tak, že kliknete na odpovídající odkaz v e-mailu.
 • Klidnì nám také mùžete zavolat, abyste zjistili stav zásilky a den jejího plánovaného doruèení. Èíslo našeho zákaznického servisu je ():
  • +49 (0)8158 / 454 38 62

Pojištìní/škody pøi pøepravì

 • Pøepravní rizika nesou živnostenští zákazníci. Rizika pøecházejí s pøedáním vìci na pøepravní podnik. Každá zásilka je s hodnotou zboží pojištìna až na nejvyšší hranici € 500,00.

Dodávky do zemì mimo EU

Zadání vašich osobních dat během procesu objednání a platby je jištěno zaklíčováním SSL. Cizí nemohou vámi zadaná data vidět. Pro zajištěný přenos dat využíváme moderní technologii 128 bitů.
 

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC