ODPREMA

Stroški pošiljanja (države za dostavo)

 
up to 1 kg
up to 8 kg
up to 15 kg
up to 30 kg
> 31 kg
Poland (Poland Shipping fee)
11,70 EUR
11,70 EUR
11,70 EUR
11,70 EUR
--
Slovakia
Slovenia (Slovenia Shipping fee)
10,25 EUR
10,25 EUR
10,25 EUR
10,25 EUR
--
Deutschland (Germany Shipping fee)
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
--
Österreich (Austria Shipping fee)
10,08 EUR
10,08 EUR
10,08 EUR
10,08 EUR
--
Italia (Italy Shipping fee)
10,25 EUR
10,25 EUR
10,25 EUR
10,25 EUR
--
Czech Republic (Czech Shipping fee)
9,70 EUR
9,70 EUR
9,70 EUR
9,70 EUR
--
France (France Shipping fee)
10,08 EUR
10,08 EUR
10,08 EUR
10,08 EUR
--
Standard/Express Saver/Express
 • Navedene cene vkljuèujejo DDV
 • Navedeni so najvišji zneski cen. V primeru nižjih zneskov vam bomo v košarici prikazali znižane cene.
 • Blago se ne dostavlja v države, ki niso navedene na seznamu.
 • V primeru delnih pošiljk vam ne bomo zaraèunavali dodatnih stroškov dostave. Vi boste vedno plaèali najnižjo ceno, tako kot èe bi vam naenkrat dostavili celotno blago.

Vrste odpreme prek službe UPS

 • Nudimo vam naslednje vrste odpreme
  • Standard
  • Express Saver
  • Express
 • Za razliène vrste odpreme obstajajo razlièni roki in cene dostave. Oboje lahko vidite med postopkom naroèanja in se sami odloèite, katero vrsto dostave bi imeli.

Prevzem blaga pri dobavitelju

 • Èe želite prevzeti blago pri dobavitelju, namesto da bi vam ga pripeljal, lahko med oblikovanjem naroèila posredujete najveèjo razdaljo, ki ste jo pripravljeni prevoziti za prevzem.
 • V primeru, da bo v obmoèju te razdalje poslovalnica dobavitelja, boste prejeli elektronsko sporoèilo z naslovom dobavitelja, kjer boste lahko prevzeli blago.

Vraèilo novega blaga

Kadar želite vrniti blago, imate na voljo veè možnosti.

 • Prosimo, upoštevajte, da mora biti blago naèeloma poslano na isti naslov, s katerega je bilo odpremljeno.
 • Služba za obravnavo vraèil na e-shop-direct.com
  • Na naši domaèi strani imate na voljo postopek, s katerim lahko hitro in udobno izvedete postopek vraèila pošiljke. Tukaj je povezava za postopek vraèila pošiljke.
  • Poklièete lahko tudi službo za pomoè strankam in pomagali vam bomo pri pošiljanju pošiljke nazaj.
   • +49 (0)8158 / 454 38 62
  • Povratni klic službe za pomoè strankam: Z veseljem vas bomo poklicali nazaj. Kliknite spodnjo povezavo in poklicali vas bomo nazaj: Zahteva za povratni klic

Sledenje pošiljki (»tracking«)

 • Takoj ko bo blago odpremljeno, boste prejeli elektronsko sporoèilo s številko za sledenje pošiljki. Status pošiljke si lahko ogledate v spletnem sistemu svoje dostavne službe, tako da kliknete ustrezno povezavo.
 • Brez obotavljanja nas lahko tudi poklièete in povprašate o statusu pošiljke ter predvidenem dnevu za dostavo. Našo službo za pomoè strankam lahko poklièete na številko ():
  • +49 (0)8158 / 454 38 62

Zavarovanje/škoda pri transportu

 • Profesionalni odjemalci sami odgovarjajo za morebitno škodo pri transportu. Odgovornost se med predajo zadeve prenese na prevozno podjetje. Vsaka pošiljka je zavarovana, pri èemer najvišja vrednost znaša 500 EUR.

Dostava zunaj EU

The entering of personal data during the order and payment procedures is being secured by an SSL-encryption. Outsiders are unable to view the data you enter, since we use a modern 128-bit-technology to provide a secure Transmission.
 

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC