Varstvo podatkov podjetja Arendicom

 • Varstvo podatkov je za nas pomembno: podjetje Arendicom in proizvajalec spoštujeta vaše osebne podatke in izvajata splošne ukrepe za varnost vaših podatkov. Z vašimi podatki ravnamo odgovorno v skladu z doloèbami zakonov o varstvu podatkov. Vaša podatke prenesemo, shranimo in obdelamo samo v primeru, da je to potrebno za odgovarjanje na vaša vprašanja ali izvajanje nalogov. Poleg tega vaše podatke uporabljamo samo z vašim izrecnim soglasjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretji osebi ali jih prodajali.

  Seveda vam na vašo željo tudi sporoèimo, za kaj uporabljamo informacije, ki ste jih nam posredovali. Po nemškem Zveznem zakonu o varstvu podatkov (BDSG) imate pravico do brezplaènih informacij o vaših shranjenih podatkih, po potrebi tudi pravico do popravka, omejevanja ali brisanja vaših podatkov.

  Za vas shranimo besedilo pogodbe in vam pošljemo datume naroèil ter Splošne pogoje poslovanja po elektronski pošti. Splošne pogoje poslovanja si lahko tukaj kadarkoli ogledate. Svoja stara naroèila si lahko ogledate v našem polju za prijavo za stranke.

  Stalno si prizadevamo, da bi izboljšali spletno stran. Iz tega razloga raèunalnik shranjuje podatke, da lahko sledimo trendom in opravljamo statistiène izraèune. Shranjeni podatki se uporabljajo tudi za prepoznavanje in sledenje poskusom oseb, ki skušajo vdreti v naš strežnik. Nadzor izvajajo zaposleni podjetja Arendicom. Vse zaposlene smo pouèili o predpisih za varstvo podatkov in upoštevanju doloèb.

 •  

  Beleženje:

  Pri vsakem obisku spletnega mesta www.e-shop-direct.com shranimo podatke o obiskih iz varnostno tehniènih ter statistiènih razlogov.

  Podjetje Arendicom ne ureja uporabniških profilov in ne pregleduje osebnih podatkov. Pridržujemo si pravico do analize psevdonimiziranih ali anonimiziranih zapisov. Podatkov ne posredujemo tretji osebi, niti v obliki odlomkov.

  Zabeleženi podatki glede na vrsto beleženja vsebujejo splošne podatke, ki so navedeni spodaj, in se hranijo najveè 90 dni:

  * IP-naslov uporabljenega raèunalnika
  * Datum in ura poziva
  * želeni naèin dostopa/funkcija uporabljenega raèunalnika
  * podatki, ki jih je uporabnik posredoval z uporabljenega raèunalnika (npr. imena datotek)
  * status dostopa do strežnika (datoteka je bila posredovana, datoteke ni bilo mogoèe najti, ukaz ni bil izveden ...)
  * Ime zahtevane datoteke
  * URL, s katerega je uporabnik zahteval datoteko oz. na katerem je bil izbrana doloèena funkcija (napotitvena stran).  Uporaba piškotkov:

  Na razliènih straneh uporabljamo tako imenovane piškotke, da bi bilo naše spletno mesto bolj privlaèno in da bi lahko uporabljali doloèene funkcije. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so posredovane terminalski opremi. Nekatere piškotke, ki jih uporabljamo, po koncu seje brskalnika, tj. ko zapustite svoj brskalnik, zopet izbrišemo (t. i. sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo na vaši terminalski opremi in omogoèajo nam ter našim partnerskim podjetjem, da prepoznamo vaš brskalnik, ko nas ponovno obišèete (trajni piškotki). Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti o uporabi piškotkov in se sami odloèite, ali jih želite sprejeti, lahko pa tudi doloèite, ali se naj piškotki uporabljajo samo v doloèenih primerih ali vsakokrat. Èe boste zavrnili piškotke, boste omejili doloèene funkcije našega spletnega mesta.  Storitev za spletno analizo Google Analytics:

  Podjetje Arendicom GmbH na tem spletnem mestu uporablja Google Analytics, storitev za spletno analizo podjetja Google Inc. („Google“). Storitev Google Analytics uporablja t. i. „piškotke“, to so besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem raèunalniku in omogoèajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki se prenesejo s pomoèjo piškotkov, se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo. V primeru aktivacije anonimizacije IP-naslova na tem spletnem mestu bo podjetje Google IP-naslov uporabnika iz države èlanice EU ali druge èlanice Evropskega gospodarskega prostora pred posredovanjem skrajšalo. Samo v izrednih primerih bo IP-naslov prenesen na strežnik podjetja Google v ZDA in šele tam skrajšan. Po naroèilu upravljavca tega spletnega mesta bo podjetje Google uporabljalo te informacije za ocenjevanje vaše uporabe tega spletnega mesta in sestavljalo poroèila o dejavnostih na spletnem mestu, da bi lahko upravljavcu spletnega mesta nudilo tudi druge storitve, ki so povezane z uporabo spletnega mesta in interneta. IP-naslov, ki se z vašega brskalnika prenese prek storitve Google Analytics, ne bo povezan z drugimi podatki podjetja Google. Shranjevanje piškotkov lahko preklièete, tako da v brskalniku nastavite prepreèevanje uporabe piškotov; vendar vas opominjamo, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na tem spletnem mestu. Prek spodnje povezave lahko prenesete vtiènik za brskalnik in ga namestite, da tako prepreèite, da bi podjetje Google s pomoèjo piškotkov zbiralo podatke, ki so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vkjuèno z IP-naslovom), ter jih širilo. Tukaj je povezava za veljavno razlièico http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

   

  Uporaba Facebookovih socialnih vtiènikov:

  Spletno mesto uporablja tako imenovane vtiènike (»plugins«) za družbena omrežja, ki jih uporablja podjetje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (»Facebook«). Ti vtièniki so oznaèeni z logotipom omrežja Facebook ali pripisom »Facebookov socialni vtiènik« oz. »Facebook Social Plugin«. Pregled o Facebookovih vtiènikih in njihovem videzu si lahko ogledate tukaj: http://developers.facebook.com/plugins

  Èe boste odprli stran na našem spletnem mestu, ki vsebuje tak vtiènik, se bo vaš brskalnik samodejno povezal s strežniki omrežja Facebook. Omrežje Facebook bo vsebino vtiènika posredovalo neposredno na vaš brskalnik in se povezalo s spletnim mestom.

  Ko se vtiènik poveže, Facebook prejme informacijo, da je vaš brskalnik odprl ustrezno stran na našem spletnem mestu, èetudi morda nimate nobenega uporabniškega raèuna za Facebook ali niste prijavljeni v to omrežje. Ta informacija (vkljuèno z vašim IP-naslovom) se z vašega brskalnika prenese neposredno na strežnik omrežja Facebook v ZDA in tam shrani.

  Èe ste prijavljeni v Facebook, lahko Facebook ob vašem obisku spletnega mesta z njim neposredno poveže vaš raèun. Èe komunicirate z vtièniki, npr. da kliknete gumb »Všeè mi je« ali oddate komentar, se bo ustrezna informacija prenesla neposredno na strežnik omrežja Facebook in tam shranila. Prav tako bodo te informacije objavljene na omrežju Facebook in prikazane vašim prijateljem, ki so èlani omrežja.

  Facebook lahko uporablja te informacije za oglaševanje, raziskovanje trga in prilagajanje svojega spletnega mesta. Omrežje Facebook za ta namen oblikuje profile v povezavi z uporabo, interesi in odnosi, da bi npr. ocenilo vašo uporabo našega spletnega mesta v povezavi z oglasi, ki jih prikazuje, da bi drugim uporabnikom na omrežju poroèalo o vaših dejavnostih na spletnem mestu in da bi vam nudilo druge storitve, ki so povezane z omrežjem Facebook.

  V primeru, da ne želite, da bi omrežje Facebook povezovalo vaš raèun z našim spletnim mestom in prenašalo podatke, se morate pred obiskom našega spletnega mesta najprej odjaviti iz omrežja Facebook.

  Namen in obseg zbranih podatkov ter dodatna obdelava, ki jo izvaja podjetje Facebook, ter pravice in možnosti nastavitev za zašèito vaše zasebnosti si lahko preberete v Facebookovi politiki zasebnosti: http://www.facebook.com/policy.php

  V primeru, da ne želite, da bi omrežje Facebook povezovalo vaš profil z našim spletnim mestom, se morate pred obiskom našega spletnega mesta najprej odjaviti iz omrežja Facebook. Nalaganje Facebookovih vtiènikov lahko popolnoma prepreèite z dodatki za vaš brskalnik, npr. z dodatkom »Facebook Blocker« (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

   

     Uporaba zasebnih podatkov pri izbiri naèina plaèila z raèunom Klarna:

  Obvestilo o varstvu podatkov podjetja Klarna
  Èe se odloèite za naèin plaèila prek storitve Klarna, vas prosimo za potrditev soglasja, da lahko posredujemo vaše podatke podjetju Klarna za izvajanje plaèila in preverjanje identitete ter bonitete. V Nemèiji lahko identiteto in boniteto naroènika preverjajo kreditne agencije, ki jih za to pooblasti podjetje Klarna. Svoje soglasje, da lahko podjetje Klarna uporablja vaše osebne podatke, lahko kadarkoli preklièete.

  Preklic soglasja za uporabo osebnih podatkov s strani podjetja Klarna
  1. Svoje soglasje, da lahko podjetje Klarna uporablja vaše osebne podatke, lahko pozneje kadarkoli preklièete. Kljub temu ima podjetje Klarna še vedno pravico do obdelave, uporabe in posredovanja osebnih podatkov, ki jih nujno potrebuje za opravljanje plaèila na podlagi pogodbe, èe to velevajo pravni predpisi ali èe to zahteva državni organ.
  2. Seveda lahko kadarkoli vprašate o svojih osebnih podatkih, ki jih hrani podjetje Klarna. To pravico zagotavlja nemški Zvezni zakon o varstvu podatkov. V primeru, da želite preklicati uporabo osebnih podatkov ali kot kupec želite, da podjetje Klarna spremeni shranjene podatke o vas, jim lahko pošljete elektronsko sporoèilo na naslovDatenschutz@klarna.de.  Uporaba zasebnih podatkov pri izbiri naèina plaèila z raèunom payolution:

  Tukaj si lahko ogledate Izjavo o varstvu podatkov podjetja payolution.
  Èe se odloèite za storitev za plaèevanje payolution, vas prosimo za potrditev soglasja, da lahko posredujemo vaše podatke podjetju payolution za izvajanje plaèila in preverjanje identitete ter bonitete. V Nemèiji lahko identiteto in boniteto naroènika preverjajo kreditne agencije, ki jih za to pooblasti podjetje payolution. Svoje soglasje, da lahko podjetje payolution uporablja vaše osebne podatke, lahko kadarkoli preklièete.

  Preklic soglasja za uporabo osebnih podatkov s strani podjetja payolution
  1. Svoje soglasje, da lahko podjetje payolution uporablja vaše osebne podatke, lahko pozneje kadarkoli preklièete. Kljub temu ima podjetje payolution še vedno pravico do obdelave, uporabe in posredovanja osebnih podatkov, ki jih nujno potrebuje za opravljanje plaèila na podlagi pogodbe, èe to velevajo pravni predpisi ali èe to zahteva državni organ.
  2. Seveda lahko kadarkoli vprašate o svojih osebnih podatkih, ki jih hrani podjetje payolution. To pravico zagotavlja nemški Zvezni zakon o varstvu podatkov. V primeru, da želite preklicati uporabo osebnih podatkov ali kot kupec želite, da podjetje payolution spremeni shranjene podatke o vas, jim lahko pošljete elektronsko sporoèilo na naslov Datenschutz@payolution.com.  Varnost elektronske pošte:

  Èe nam boste poslali elektronsko sporoèilo, bomo za sporazumevanje z vami uporabljali ta e-poštni naslov. E-poštni naslovi, ki nam jih posredujete za prijavo na spletne novice ali jih sistem sprejme za pošiljanje sporoèil za tisk, se ne bodo uporabljali za noben drug namen.


  Drugo:

  Naše spletne ponudbe vsebujejo povezave na druga spletna mesta. Ne moremo zagotoviti, da upravljavci teh mest upoštevajo doloèbe o varstvu podatkov.

  Za informacije o povezavah, zašèitenih blagovnih znamkah, avtorskih pravicah in garanciji ter druge informacije o spletnih ponudbah na www.arendicom.de glejte zavihek Informacije o podjetju.

 

Ne prodajamo e-poštnih naslovov

 • Vaši osebni podatki so na našem spletnem mestu dobro zašèiteni. Vaših podatkov ne prodajamo drugim podjetjem. Ponudbe vam bomo pošiljali le v primeru, da nam boste posredovali soglasje za pošiljanje spletnih novic. Za prijavo ali odjavo od spletnih novic kliknite naslednjo povezavo: Spletne novice

 

Spletne novice

 • Z veseljem vas bomo obvestili o novih blagovnih znamkah, ki jih bomo sprejeli na svojem spletnem mestu, posebnih ponudbah ali vam nudili druge zanimive informacije. Za prejemanje informacij se prijavite na naše spletne novice. Kadarkoli se lahko spet odjavite. Tukaj je povezava za Upravitelja spletnih novic.

 

Preklic soglasja

 • Izrecno ste potrdili spodaj navedeno soglasje. Želimo vam sporoèiti, da lahko svoje soglasje kadarkoli preklièete, da vaših podatkov v prihodnje ne bomo uporabljali.
  »Naroèite se na aktualne informacije o novih izdelkih in spletnih trgovinah. Informacije o varstvu podatkov najdete na e-shop-direct.com (od novic se lahko kadarkoli odjavite).«

 

Posredovanje podatkov ponudnikom plaèilnih storitev in/ali dostavljavcem

 • Podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo za izpolnjevanje in izvajanje naroèil. Na podlagi izvajanja pogodbe vaše podatke posredujemo pooblašèenim dostavnim podjetjem, èe mora biti naroèeno blago dostavljeno. Za izvajanje plaèil posredujemo potrebne podatke za plaèilo kreditni ustanovi in po potrebi ponudniku plaèilnih storitev, ki ga pooblastimo za te storitve, oz. plaèilni instituciji, ki ste jo izbrali med postopkom naroèanja.

 

Èe imate vprašanje o varstvu podatkov, se lahko obrnete na nas

 • Èe imate vprašanja o prenosu, obdelavi ali uporabi svojih osebnih podatkov za informiranje ali obvešèanje, èe želite, da omejimo ali izbrišemo vaše informacije, ali èe želite preklicati svoje soglasje o uporabi podatkov, nas neposredno kontaktirajte. Kontaktne podatke najdete v zavihku Informacije o podjetju.
Vaši osebni podatki, ki jih vnašate med postopkom naročanja in plačila, so zaščiteni s protokolom SSL. Tretje osebe ne morejo videti podatkov, ki jih vnašate. Za varen prenos podatkov uporabljamo sodobno 128-bitno tehnologijo.
 
Dobrodošli na spletnem mestu portala e-shop-direct.com, ki je uradni partner spletne trgovine elan.

V tej trgovini vse blago kupite od podjetja Arendicom GmbH. V primeru nakupa bo Arendicom GmbH vaš pogodbeni partner, ki vam bo izstavil raèun. Za veè informacij o sistemu si preberite navodila v meniju »O podjetju e-shop-direct.com«. Za vas smo izbrali spodnjo državo. Èe ta država ni prava, izberite drugo. Izbiro potrdite s klikom »Naprej«.

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC